Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, Long An thông báo v.v bán đấu giá tài sản số 10/TB-CCTHADS ngày 15/10/2021

15/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
  • Quyền sử dụng đất: Thửa số 112, tờ bản đồ số 3, diện tích 1.570m2 (giảm 72m2 do chuyển sang hành lang bảo vệ cống trong đê bao), mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 195676 do UBND huyện Vĩnh Hưng cấp cho ông (bà) Phạm Văn Xướng ngày 04/5/2005.
  • Công trình trên đất:
* Nhà 1 (đã được cấp giấy chứng nhận): diện tích sàn: 84,13m2, kết cấu nhà: khung BTCT, tường gạch, mái tole, cấp (hạng) nhà ở: cấp IV, số tầng: 1, năm xây dựng: 2008. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hồ sơ gốc số 634/QĐ-UBND do UBND huyện Vĩnh Hưng cấp cho ông Phạm Văn Xướng ngày 01/4/2009.
* Nhà 2 (chưa được cấp giấy chứng nhận): diện tích sàn: 84.13m2, kết cấu nhà: móng cột đà bê tông cốt thép, tường xây gạch, tô sơn, mái tole thiếc, trần la phông, nền lát gạch ceramic, cửa kéo bằng sắt cao khoảng 3m, dài khoảng 4.4m, năm xây dựng: 2008.
* Mái che: kết cấu: xà gồ sắt, cột sắt cao khoảng 5m, tole sóng vuông, diện tích 238.8m2.
* Chuồng vịt 01: kết cấu: một phần lát xi măng có 06 cột bằng bê tông, cốt thép, một phần nền sàn gỗ tạp có 06 cột sắt nằm dưới ao, kèo gỗ, có một vách bê tông, cốt thép cao khoảng 60cm dài khoảng 7m, diện tích 59.5m2.
* Chuồng vịt 02: kết cấu: cột sắt, mái tole, không có vách ngăn, diện tích 15m2.
* Hồ nuôi cá 01: kết cấu: ngang 2m dài 3.7m, cao 1m, nền lát xi măng, khung bê tông cốt thép, diện tích 7.4m3, số lượng 01 cái.
* Hồ nuôi cá 02: kết cấu: ngang 2.5m dài 2.5m cao 1m, nền lát xi măng, khung bê tông cốt thép, diện tích 12.5m3, số lượng: 02 cái.
* Ao nuôi cá: Ngang khoảng 9m, dài khoảng 45m, sâu khoảng 1.5m, diện tích 607.5m3.
* Hàng rào: diện tích 453.6m2, có kết cấu:
+ Phía Đông: Hàng rào bê tông cốt thép cao 6m, kẽm B40 khung thép cao khoảng 1.5m dài 16m, còn lại bê tông cốt thép cao khoảng 60cm, kẽm B40 cao khoảng 1.8m dài khoảng 75m và bê tông cốt thép cao khoảng 2.4m dài khoảng 14.3m.
+ Phía Tây: Hàng rào bê tông cốt thép cao khoảng 60cm, kẽm B40 khung thép cao khoảng 1.5m dài khoảng 16m, còn lại bê tông cốt thép cao khoảng 6cm kẽm B40 cao khoảng 1.8m dài khoảng 57.4m và bê tông cốt thép cao khoảng 2.4m dài khoảng 14.3m.
+ Phía Nam: bê tông cốt thép ngàng khoảng 15m cao khoảng 2.4m.
+ Phía Bắc: Hàng rào sắt hộp ngang khoảng 15m (trong đó có cổng kiên cố ngàng khoảng 5m).
  • Cây trồng trên đất gồm: 01 cây mai, 01 cây sung, 01 bụi trúc, 01 bụi chuối, 02 cây me, 12 cây xoài (trong đó có 02 cây trưởng thành cho trái tốt khoảng 12 năm, 04 cây đang phát triển, 05 cây đã trưởng thành cho trái tốt khoảng 6-7 năm, 01 cây non), 01 cây mận, 01 cây sơ ri, 21 cây dừa (trong đó có 08 cây còn nhỏ và 13 cây đã trưởng thành cho trái tốt).
Toàn bộ tài sản nêu trên tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (diện tích, vị trí, kết cấu cụ thể của tài sản kê biên theo mảnh trích đo địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng và biên bản về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng).
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
  • Giá trị quyền sử dụng đất: 3.784.960.710đ.
  • Giá trị công trình xây dựng trên đất: 876.397.014đ.
  • Giá trị cây trồng trên đất: 25.365.555đ.
Giá khởi điểm: 4.686.705.279đ  (Bốn tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn, hai trăm bảy mươi chín đồng chẵn).
Tiền đặt trước (20%): 937.341.056đ (Chín trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi mốt ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng chẵn).
Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/ hồ sơ.
Ghi chú: Khách hàng trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng, trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: Từ ngày 14/10/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính: Từ ngày 14/10/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 19/11/2021 đến 16h00 ngày 23/11/2021.
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 24/11/2021 (dự kiến vào lúc 9h30).
Ghi chú: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Địa điểm bán đấu giá: tại Công ty – Số 276, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Địa chỉ: Số 07 đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, điện thoại: 0919.899.794 (Chấp hành viên trung cấp Nguyễn Xuân Hải)./.
Các tin đã đưa ngày: