Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An TB về việc bán đấu giá tài sản số 839/TB-CCTHADS ngày 24/11/2021

24/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá các tài
          1. Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
 2. Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX.
 3. Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX.
4. Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX 739615 được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận QSDĐ do bà Nguyễn Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử dụng). Tổng giá trị quyền sử dụng đất là: 3.044.352.000 đ (Ba tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ngàn).
- Công trình xây dựng trên đất gồm:
5. Đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao 6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,1m = 0,6m3. Chất lượng còn lại: 30%. Tổng giá trị công trình xây dựng trên đất là: 2.525.700 đ
- Cây trồng trên đất:
6. Cây xoài 10 cây, loại D.
7. Cây Mít 06 cây, loại D.
 -Tổng giá trị cây trồng trên đất là: 6.660.000đ
         Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình và cây trông trên đất là: 3.053.538.000 đ (Ba tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn đồng)
         - Giá khởi điểm là: 3.053.538.000 đ (Ba tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn đồng)
         - Thời gian bán đấu giá: ngày 05 tháng 01 năm 2022( Dự kiến 09h00).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.
         - Tiền đặt trước (20%): 610.707.600 đồng( Sáu trăm mười triệu, bảy trăm lẻ bảy ngàn, sáu trăm đồng).
          - Tiền bán hồ sơ: 500.000đ( Năm trăm ngàn đồng)/ 01 hồ sơ
          - Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: Từ ngày 24/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021. Tại nơi tọa lạc tài sản: khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
            - Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021.
          Ghi chú: Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá trừ ngày nghỉ, lễ, tết.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An điện thoại: 0723 857156
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: