Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An TB về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 860/TB-CCTHADS ngày 29/11/2021

29/11/2021

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên như sau:
        1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, Địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Điện thoại: 02723.859.778
       2. Tài sản thẩm định giá:
         Thửa 74 tờ bản đồ số 01, diện tích 280m2 , loại đất ở đô đất tọa lạc tại khu phố 1 (khóm 1), Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long.
- Tài sản là nhà trên đất.
     3. Các yêu cầu đối với tổ chức thẩm định giá:
       3.1. Là tổ chức thẩm định giá được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
       3.2. Thời gian thành lập của tổ chức thẩm định giá, kinh nghiệm thẩm định giá các tài sản tương tự tài sản kê biên trong thời hạn 06 tháng gần nhất; có ít nhất 02 thẩm định viên về giá trở lên đủ năng lực thẩm định giá loại tài sản cần thẩm định.
       3.3. Mức giá thẩm định rõ ràng, công khai được nêu rõ khi nộp hồ sơ tham gia thẩm định.( Kèm theo biểu giá dịch vụ thẩm định giá của Doanh nghiệp đã được niêm yết công khai theo quy định).
       3.4. Có kế hoạch để tổ chức thẩm định giá. ( Thời gian thực hiện, ban hành chứng thư).
       3.5. Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo về giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá và các thông tin cần thiết khác; chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, thẩm định giá sai.
       4.Thời gian nộp hồ sơ:  trong 02 ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đăng cổng thông tin điện tử của Cục Thi hảnh án dân sự tỉnh Long An. Tổng cục Thi hành án dân sự về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
 5. Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, Địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
       6. Thành phần hồ sơ: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản; Hồ sơ năng lực của Tổ chức thẩm định giá; biểu phí thẩm định; các tài liệu chứng minh số lượng thẩm định giá viên, hồ sơ đã thẩm định tài sản cùng loại với tài sản kê biên.
       7. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, Địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ( nộp hồ sơ trong giờ hành chính).
       Lưu ý: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với tổ chức thẩm định giá không được lự chọn.
      Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo công khai để các tổ chức hành nghề thẩm định giá tài sản được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: