Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, Long An TB về việc bán đấu giá tài sản số 41/TB-CCTHADS ngày 26/10/2021

26/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá các tài sản  của ông Trần Văn Dũng, bà Phan Thị Chiếm.  
     Địa chỉ: ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây,  huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An các tài sản như sau:
     1.Tài sản đấu giá:
      Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa số 455 và thửa số 776 cùng tờ bản đồ số 03, cùng tọa lạc tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Tài sản trên của ông Trần Văn Dũng và bà Phan Thị Chiếm (do ông Trần Văn Dũng đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
      2. Đặc điểm của tài sản:
      - Thuộc thửa số 455, diện tích 2.843 m2 , đất LUC, tờ bản đồ số 03, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng,tỉnh Long An.
     - Thuộc thửa số 776, diện tích 22.162 m2 , đất RSX ( thực tế là đất lúa), tờ bản đồ số  03, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
      - Cây trồng trên đất: 10 cây tràm.
       3. Giá khởi điểm của tài sản  đấu giá:
- Giá khởi điểm tài sản: 2.151.230.000 đồng (Hai tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng).
Tiền đặt trước (20%): 430.246.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).
Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm  trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
 
4.Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 25/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 25/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021.
Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 30/12/2021 đến 16h00 ngày 04/01/2022.
Lưu ý : Thời gian xem tài sản, nhận đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ, tết.
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/01/2022 (dự kiến vào lúc 10h00).
       Ghi chú: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
     Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276, Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An.
     Địa chỉ liên hệ: Số 276, Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
     Điện thoại: 0272.3 581.359   Fax: 0272. 3 581.337.
     (Kèm theo là thông báo số 165/TB-ĐG ngày 23/11/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong). 
Các tin đã đưa ngày: