Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Bến Lức, Long An TB về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 34/TB-CCTHADS ngày 24/11/2021

24/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho ông Nguyễn Tấn Đức (là người phải thi hành án), sinh năm 1968, địa chỉ: số 01 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; ông Lê Thanh Đại (là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan), sinh năm 1977, địa chỉ khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Ông Trần Văn Ngọt, sinh năm 1965, địa chỉ ấp 4, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (là người được thi hành án) biết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này phải đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức để thỏa thuận giá tài sản kê biên hoặc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Tấn Đức và ông Lê Thạnh Đại.
Tài sản kê biên là Quyền sử dụng đất thuộc Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 36, diện tích 174,5m2, loại đất ODT, do ông Lê Thanh Đại đứng tên chủ quyền được UBND huyện Bến Lức cấp ngày 07/11/2006 và được chỉnh lý sang tên ông Nguyễn Tấn Đức theo Hợp đồng chuyển nhượng số 327 được UBND thị trấn Bến Lức chứng thực ngày 08/12/2006. Vị trí thửa đất tọa lạc tại khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Căn nhà cấp 4 cùng các công trình phụ khác gắn liền thửa đất trên do ông Lê Thanh Đại đang sở hữu, quản lý và sử dụng.
Nếu hết thời hạn nói trên mà ông Nguyễn Tấn Đức; ông Lê Thạnh Đại và ông Trần Văn Ngọt không đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức để thỏa thuận giá hoặc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên thì Chi cục THADS huyện Bến Lức sẽ tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Tấn Đức, ông Lê Thạnh Đại theo quy định pháp luật, mọi thắc mắc khiếu nại gì về sau của ông Nguyễn Tấn Đức, ông Lê Thạnh Đại sẽ không được giải quyết./.
Các tin đã đưa ngày: