Sign In

CHV Cục THADS tỉnh Long An thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 460/TB-THADS ngày 02/12/2021

03/12/2021

1. Tài sản đấu giá:

 
Stt Hạng mục Đvt Số lượng Giá khởi điểm liền kề
(đồng)
Mức giảm giá  
Thành tiền
(đồng)
Hợp đồng số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013 4.779.439.347   10%   
4.301.495.412  
Chi tiết:
1 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114 Cái 1 1.052.072.490 10%    946.865.241  
2 Máy gọt đầu ống thép Phi 114 Cái 1 859.703.249 10%               773.732.924  
3 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 219 Cái 1 1.578.108.735 10%            1.420.297.862  
4 Máy gọt đầu ống thép Phi 219 Cái 1 1.289.554.873 10%            1.160.599.385  
Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013 514.629.513   10% 463.166.562
Chi tiết:
1 Máy phun kẽm Bộ 1            23.076.743   10%                 20.769.069  
2 Máy phun kẽm (hoạt động bằng điện) Cái 1                 157.629   10%                      141.866  
3 Máy sấy khô không khí FUSHENG Bộ 1            12.982.736   10%                 11.684.462  
4 Súng phun kẽm Bộ 1          106.557.806   10%                 95.902.026  
5 Súng phun kẽm Bộ 3          319.673.417   10%               287.706.075  
6 Máy mài đường hàn Bộ 3                   37.832   10%                        34.049  
7 Máy cắt ống Cái 1            52.143.350   10%                 46.929.015  
Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013 121.241.866   10% 109.117.679             
Chi tiết:
1 Máy nén khí 15HP Bộ 1            17.619.427   10%                 15.857.484  
2 Cân điện tử treo 10 tấn Cái 1                   44.136   10%                        39.722  
3 Tủ điều khiển súng phun kẽm Bộ 1            22.698.909   10%                 20.429.018  
4 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) Bộ 1            32.281.488   10%                 29.053.339  
5 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) (hư hỏng, không sử dụng được) Bộ 3                 189.154   10%                      170.238  
6 Board điều khiển động cơ DC Cái 1                   15.763   10%                        14.187  
7 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1              3.783.073   10%                   3.404.766  
8 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1              3.783.073   10%                   3.404.766  
9 Quạt hút công nghiệp 5.5HP Cái 1            13.240.754   10%                 11.916.679  
10 Quạt hút công nghiệp 5HP Cái 1              3.310.189   10%                   2.979.170  
11 Bình chứa khí 2000L Bộ 1            14.307.504   10%                 12.876.754  
12 Container Cái 1              9.968.396    10%                   8.971.556  
                 
 
Ghi chú:
-  Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và hiện trạng tài sản được mô tả trong Chứng thư thẩm định giá.
-  Đấu giá riêng từng tài sản. 
2. Giá khởi điểm của tài sản:
2.1. Giá khởi điểm tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 4.301.495.412đ (Bốn tỷ ba trăm lẻ một triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm mười hai đồng).
2.2. Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là:  463.166.562đ (Bốn trăm sáu mươi ba triệu một trăm sáu mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi hai đồng).
 
 
2.3. Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 109.117.679đ (Một trăm lẻ chín triệu một trăm mười bảy ngàn sáu trăm bảy mươi chín đồng).
Ghi chú:  Giá khởi điểm tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
3. Tiền đặt trước:
3.1. Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 645.224.000đồng.
3.2. Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 69.474.000 đồng.
3.3. Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 16.367.000 đồng.
4. Tiền mua hồ sơ đấu giá:
4.1. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 500.000đ/hồ sơ.
4.2. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 200.000đ/hồ sơ.
4.3. Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 200.000đ/hồ sơ.
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
6.1. Thời gian xem tài sản: Ngày 13/12/2021 và ngày 14/12/2021 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
6.2. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi để tài sản (Lô B15- B21 Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, đường tỉnh 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
7. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ khi thông báo đến ngày 22/12/2021 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. (Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút). 
8. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
8.1.Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 20/12/2021 đến chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút, ngày 22/12/2021.
8.2. Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
9.1. Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 24/12/2021, cụ thể như sau:
 
 
 
-  Lúc 08 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013).
-  Lúc 09 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013).
-  Lúc 10 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013).
9.2.  Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ và đăng ký tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
(đính kèm thông báo số 07/2021/TB –BĐGTS ngày 02/12/2021 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An).
Ghi chú:
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự). 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết.
Các tin đã đưa ngày: