Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa Thông báo BĐGTS kê biên số 604/TB-CCTHADS ngày 16/5/2022

17/05/2022

Căn cứ  khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 11/2019/KDTM-ST ngày 19/9/2019, Bản án số: 02/2020/KDTM-ST ngày 16/6/2020, Bản án số: 64/2020/DSST ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa,  Bản án số: 08/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1038/QĐ.CCTHADS ngày 19/12/2019; Số: 498, 499/QĐ.CCTHADS ngày12/11/2019; Số: 26/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019; Số:  269/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa; Số: 2794, 2795/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 36, 37/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số: 19/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.;
Căn cứ Thông báo số: 42/TB-ĐG ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản:
Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng VietinBank lập ngày 10/3/2020, gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08 cái); Máy làm móc áo ngực – Hook swing machine (04 cái); Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt – Drier machine (04 cái); Máy làm bầu áo ngực – Rolling machine (01 cái); Máy cắt đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy quấn cuộn – Woven rolling (01 cái); Máy cắt vải – Woven machine (01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy mài dụng cụ kim loại – Grinder machine (02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine (01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2 Axis ruoding machine (03 cái); Lò gia nhiệt sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou 02 bộ ( 02 cái); Máy cắt đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu áo ngực (01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017 02 bộ (20 cái); Khuôn đúc mẫu TK 1017324099200 ngày 27/11/2017 02 bộ (01 cái).
Giá khởi điểm là 997.607.778 đồng ( Chín trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm lẻ bảy  ngàn bảy trăm bảy mươi tám đồng).
Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 00 ngày 25/5/2022.
Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Công ty TNHH Avvio Việt Nam, ông Lee Byung Kyu, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
Vậy thông báo cho Công ty TNHH Avvio Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
Các tin đã đưa ngày: