Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo bán đấu giá tài sản (lần 10) số: 47/TB-CCTHADS ngày 01/02/2023 vụ Cty TNHH TMSX Lan Anh Hoa Cương, địa chỉ: Lô B2 CCN Anh Hồng, KCN Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

02/02/2023

- Căn cứ Bản án, Quyết định số: 08/2019/ QĐST-KDTM  ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
- Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 08/01/2021 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova
- Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 9 số: 04/QĐ-CCTHADS, số: 05/QĐ-CCTHADS, số: 06/QĐ-CCTHADS cùng ngày 11/01/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
- Căn cứ Thông báo giá tài sản số: 13/TB-ĐG, số: 14/TB-ĐG, số: 15/TB-ĐG cùng ngày 31/01/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
1. Tài sản thứ nhất (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ nhất): Tài sản bán đấu giá là xe chuyên dùng thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 01 (một) xe nâng bánh lốp 3,5 tấn biển số 62LA – 0195;
- 01(một)  xe nâng bánh lốp 08 tấn có ký hiệu CPCA80WX không biển số;
- 01 (một) xe nâng hàng Komatsu có ký hiệu FD 100, loại 10 tấn không biển số;
 
- 01 (một) xe đào Komatsu đã cũ;
Giá khởi điểm tài sản: 471.103.316 đồng (bốn trăm bảy mươi mốt triệu một trăm lẽ ba ngàn ba trăm mười sáu đồng).
Lưu ý: Tài sản bán đấu giá đang thế chấp ngân hàng, bán để thu hồi nợ xấu nên không có thuế VAT. 
Tiền đặt trước (20%): 94.220.663 đồng (chín mươi bốn triệu hai trăm hai mươi ngàn sáu trăm sáu mươi ba đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 23/02/2023đến 16h00 ngày 27/02/2023.
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/02/2023 (Vào lúc 10h30).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tài sản thứ hai (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ hai): Tài sản bán đấu giá là hàng tồn kho thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 25 tảng đá xanh tằm, thể tích 63,94 m3;
- 98.623 tấm đá các loại, diện tích 26.219,53 m2. Gồm: Tím Lâm Đồng 5.123 tấm, diện tích 884,73 m2; tím tằm 102 tấm diện tích 114,21 m2; đá xanh 19.761 tấm, diện tích 2.154,64 m2; trắng Nhật Bản 349 tấm diện tích 649,53 m2; đen Ban tích 423 tấm diện tích 684,41 m2; đem tằm 68 tấm, diện tích 67,4 m2; xà cừ 669 tấm diện tích 717, 66 m2; đỏ ruby 273 tấm, diện tích 382,56 m2; tím mông cổ 245 tấm, diện tích 374,2 m2; Xanh tằm 3.985 tấm, diện tích 6,159,47 m2; đá đen 7.976 tấm, diện tích 1.878,68 m2; đá đỏ 1.019 tấm, diện tích 543,06 m2; đá tím 833 tấm, diện tích 578,92 m2; trắng suối lau QC 38.893 tấm diện tích 3.041,76 m2; trắng suối lau 1.746 tấm diện tích 2.400,85 m2; trắng tánh linh 26 tấm, diện tích 37,56 m2; đá xám 27 tấm diện tích 44,88 m2; đỏ Bình Định 617 tấm, diện tích 337,02 m2; trắng KP 371 tấm diện tích 187,41 m2; Đen Bazan 535 tấm diện tích 259,08 m2; đá trắng 4.228 tấm diện tich 1.356,77 m2; vàng Bình Định 724 tấm diện tích 497,33 m2; hồng Ấn Độ 279 tấm diện tích 248,49 m2;
hồng Phan Rang QC 7.580 tấm diện tích 741, 42 m2; hồng Phan Rang 1.016 tấm, diện tích 1.161,03 m2; Hồng Phan Rang (5-10P) 1.746 tấm, diện tích 716,47 m2.
Giá khởi điểm tài sản: 3.519.498.576 đồng (ba tỷ năm trăm mười chín triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn năm trăm bảy mươi sáu đồng).
Lưu ý: Tài sản bán đấu giá đang thế chấp ngân hàng, bán để thu hồi nợ xấu nên không có thuế VAT.
Tiền đặt trước (20%): 703.899.715 đồng (bảy trăm lẽ ba triệu tám trăm chín mươi chín ngàn bảy trăm mười lăm đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ. 
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 23/02/2023đến 16h00 ngày 27/02/2023.
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/02/2023 (Vào lúc 09h45).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
3. Tài sản thứ ba (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ ba): Tài sản bán đấu giá là máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 01 (một) máy cắt đá quy cách hiệu SHENGDA YTQQ 500, sản xuất 2011;
- 02 (hai) máy máy cưa xẻ đá loại thủy lực còn nguyên chi tiết DZQ 1600 multi blade Hg draulic stone cutter, sản xuất năm 2011
 01(một) máy máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ – 1600 Hg draulic Bridge Saw, sản xuất năm 2011;
- 01 (một) máy mài bóng đá Granite tự động 16 đầu SHENDA DA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011;
- 02 (hai) máy cưa đĩa 02 trụ (01 máy đã tháo rời, 01 máy còn nguyên hiện trạng);
- 04 (bốn) máy cưa đĩa 01 trụ (trong đó 03 máy có 02 mô tơ, 01 máy có 01 mô tơ);
- 08 (tám) máy đánh bóng đẩy tay ( có 01 máy đã tháo rời);
 
- 09 (chín) lưỡi cưa 1140 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 1600 x 6,5mm;
- 09 (chín) lưỡi cưa 1600 x 5,5 mm;
-  06 (sáu) lưỡi cưa 2200 x 6,5 mm
- 01 (một) cẩu trục 02 dầm chữ A 20 tấn;
- 03 (ba) cẩu trục 01 dầm 01 tấn;
- 01(một) cẩu trục một dầm 2,8 tấn
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 2,5 tấn;
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 05 tấn;
- 02 trạm biến áp điện 320 KVA + đường dây phục vụ sản xuất gồm: 03 trụ bê tông ly tâm, 02 máy biến áp 320KVA, 01 áp tô mát loại 500A và 01 áp tô mát loại 630A, 02 cụm tụ bù 120KVA. Đường dây kéo từ trạm vào khu sản xuất (dây dẫn loại dây đồng bọc CV 90 gồm 04 sợi x 60m);
- 01 (một) cẩu trục dầm đôi 30 tấn có 01 mô tơ lớn và 02 mô tơ con.
Giá khởi điểm tài sản: 5.002.444.630 đồng (năm tỷ không trăm lẽ hai triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn sáu trăm ba mươi đồng).
Ghi chú: Tài sản bán đấu giá đang thế chấp ngân hàng, bán để thu hồi nợ xấu nên không có thuế VAT. 
Tiền đặt trước (20%): 1.000.488.926 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám ngàn chín trăm hai mươi sáu đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 02/02/2023 đến 16h00 ngày 23/02/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 23/02/2023đến 16h00 ngày 27/02/2023.
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/02/2023 (Vào lúc 09h00).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
* Ghi chú: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
* Phương thức, hình thức đấu giá:
Phương thức trả giá lên.
Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp 02 hình thức trong một cuộc đấu giá -  hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp ở giai đoạn 01 khi đăng ký tham gia đấu giá và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02.
          * Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
Điều kiện và cách thức đăng ký: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
          * Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337
Website: daugiatienphong.com.
Emai: daugiatienphong@gmail.com.
Chấp hành viên: Nguyễn Thành Công. Điện thoại: 0949198261./.
 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Nơi có tài sản đấu giá;
- UBND xã Đức Lập Hạ;
- VKSND huyện Đức Hòa
- Lưu HS THA, VT.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Công
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: