Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 92/TB-THADS ngày 16/3/2023 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An vụ Công ty TNHH SX TM XNK Phúc Đại Hưng (Tài sản tọa lạc tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

17/03/2023

                                
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LONG AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 92/TB-THADS
 
Long An, ngày 16 tháng 3 năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần đầu)
         
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2021/QĐST-KDTM ngày 08 tháng 02 năm 2021; Số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 5 năm 2020; Số 02/2020/QĐST-KDTM ngày 16 tháng 9 năm 2020 cùng của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 03/2019/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 9 năm 2019; Số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung văn bản tố tụng số 69/2020/QĐ-SCBSBA ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùng của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 425/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 4 năm 2022; Số 38/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 10 năm 2021; Số 830/QĐ-CCTHADS và số 831/QĐ-CCTHADS cùng ngày 29 tháng 6 năm 2020; Số 153/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 10 năm 2020 và số 125/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 10 năm 2020 cùng của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 11/QĐ-CTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2019; Số 72/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 11 năm 2019; Số 85/QĐ-CTHADS ngày 20 tháng 10 năm 2020 và Số 393/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2022 cùng của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 49/QĐ-CTHADS; Số 48/QĐ-CTHADS; Số 44/QĐ-CTHADS; Số 45/QĐ-CTHADS; Số 47/QĐ-CTHADS; Số 46/QĐ-CTHADS cùng ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CTHADS ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản lập ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư số 22520/CT-TĐG ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 615/TB-THADS ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về kết quả thẩm định giá tài sản;
Căn cứ Công văn số 07/CV-BIDV.SG ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn về việc ý kiến phản hồi kết quả định giá tài sản QSDĐ tại Thủ Thừa của Công ty Phúc Đại Hưng;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 34/TB-ĐG ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập khẩu Phúc Đại Hưng, địa chỉ: Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa số 450, tờ bản đồ số 03, diện tích 6.744m2, loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tọa lạc tại ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 837885, số vào sổ cấp GCN CT29206 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/8/2016 do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Đại Hưng đứng tên chủ sử dụng đất.
1.2. Tài sản gắn liền với thửa đất số 450, tờ bản đồ số 03 nêu trên gồm:
Hàng rào có kết cấu móng, cột, đà bằng bê tông cốt thép, tường xây tô cụ thể như sau:
- Cạnh hướng Đông: Dài 33.86m, cao 3.3m, diện tích 111,738m2;
- Cạnh hướng Tây (tiếp giáp Quốc lộ 1A): Đất trống, không có tường rào;
- Cạnh hướng Nam (Điểm đầu tính từ Quốc lộ 1A và điểm cuối tiếp giáp với hàng rào cạnh hướng đông): Tính từ Quốc lộ 1A vào 4m không có tường rào, phần còn lại liền kề với điểm 4m được xác định tịnh tiến tiếp theo như sau: Dài 14.2m, cao 1.3m + dài 3.5m, cao 1.77m, diện tích 6.19m + dài 3.7m, cao 2.3m, diện tích 8.51m + dài 6.22m, cao 2.3m, diện tích 14.3m + dài 71.31m, cao 2.3, diện tích 164.03m;
- Cạnh hướng Bắc (Điểm đầu tính từ Quốc lộ 1A và điểm cuối tiếp giáp với hàng rào cạnh hướng đông): Tính từ Quốc lộ 1A vào 22.4m không có tường rào, phần còn lại liền kề với điểm 22.4m được xác định tịnh tiến tiếp theo như sau: Dài 3.5m, cao 1.77m, diện tích 6.19m2 + dài 3.7m, cao 2.3m, diện tích 8.51m2 + dài 117,18m, cao 2.8m, diện tích 328.104m2.
 
2. Thông tin về đấu giá:
- Giá khởi điểm: 23.865.499.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- Tiền đặt trước: 4.773.099.800 đồng (tương đương 20% giá khởi điểm).
- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký: Từ ngày 16/3/2023 đến 16 giờ 00 ngày 21/4/2023.
- Thời gian xem tài sản (tại nơi TS tọa lạc): Từ ngày 16/3/2023 đến 16 giờ 00 ngày 21/4/2023.
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 21/04/2023 đến 16 giờ 00 ngày 25/4/2023.
- Thời gian đấu giá: Ngày 26/4/2023 (dự kiến lúc 09 giờ 30) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (chủ sở hữu tài sản) có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Người có QLNV liên quan;
- Viện KSND tỉnh;
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (công khai);
- Lưu: VT, HSTHA. 
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký và đóng dấu)
Võ Văn Xuân
 
 
Các tin đã đưa ngày: