Sign In

Thông báo lập danh sách các tổ chức Thẩm định giá có hồ sơ năng lực gửi về Cục THADS tỉnh Long An

24/02/2021

Cục THADS tỉnh Long An thông báo đến các tổ chức thẩm định giá hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra thông báo có văn bản và hồ sơ năng lực pháp lý gửi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An địa chỉ số 266A, Tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự trong các vụ việc thi hành án dân sự do Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường tổ chức thi hành để Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổng hợp lập danh sách các tổ chức thẩm định giá đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm cơ sở cho Cục THADS tỉnh Long An thông báo đến đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS cấp huyện lựa chọn, ký hợp đồng thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
          Đề nghị các tổ chức thẩm định giá sau khi xem được thông báo, sớm có văn bản phản hồi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Trân trọng!
Các tin đã đưa ngày: