Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tiếp tục lấy kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (14/07/2015)

Ngày 21/02/2014 Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số: 439 /TCTHADS-NV1 về việc đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục góp ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (14/07/2015)

Chiều ngày 17/02/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do đồng chí Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

Lễ Bàn giao công việc Lãnh đạo Tổng cục phụ trách Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự (14/07/2015)

Sáng ngày 12/02, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ Bàn giao công việc giữa Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn về công tác phụ trách Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự.

Thư chúc mừng năm mới 2014 của Bộ trưởng Hà Hùng Cường (14/07/2015)

Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp,

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2014 của ngành Thi hành án dân sự (14/07/2015)

Ngày 23/01/2014, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã ký Quyết định số 240/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác trong tâm năm 2014 của ngành Thi hành án dân sự.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) - Hoàng Sỹ Thành: “Công tác cán bộ phải đi trước một bước” (14/07/2015)

Năm 2013 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng của hệ thống Thi hành án dân sự: 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan Chính phủ, năm đầu tiên Thủ tướng quyết định công nhận Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội về công tác tư pháp, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành về một năm nhiều ý nghĩa đặc biệt này.

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và những định hướng sửa đổi, bổ sung (14/07/2015)

Ngày 14/11/2008, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết thi hành Luật này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự địa phương triển khai nhiều biện pháp thực hiện Luật thi hành án dân sự. Đến nay, sau hơn bốn năm thực hiện cho thấy Luật thi hành án dân sự đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, thể hiện ở những điểm cơ bản như:

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Công tác thi hành án dân sự cần tập trung vào 4 vấn đề lớn (14/07/2015)

Sáng ngày 26/12/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 26,27/12/2013.

Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo” làn thứ nhất (14/07/2015)

Tối ngày 25/12/2013, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức thành công Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo” năm 2013.
Các tin đã đưa ngày: