Sign In

Thông báo cưỡng chế số 131/TB-CCTHADs ngày 02/10/2019 của CCTHADS huyện Nam Trực (04/10/2019)

vv cưỡng chế tài sản của vợ chồng ông Đoàn Mạnh Toán và bà Đoàn Thị Lan tại địa chỉ: Tổ 4, thị trân Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Theo Bản án số 02/2016/DSST ngày 27/01/2016; 41/2016/DSPT ngày 26/8/2016; Quyết định thi hành án số 114/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2016; 95/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2016 và Quyết định cưỡng chế số 04/QĐ-CCTHADS ngày 15/7/2019 của CCTHADS huyện Nam Trực

Thông báo số 103/TB-CCTHADS ngày 01/7/2019 của CCTHADS huyện Nam Trực (04/07/2019)

 Về việc cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá theo bản án số 04/2014/DSST ngày 08/8/2014; bản án số 02/2015/DSPT ngày 14/01/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định và Quyết định thi hành án số 117/QĐ-CCTHADS ngày 02/12/2016 đối với ông Phạm Ngọc Bắc - địa chỉ:Thôn Hải Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, Nam Định. 

Thông báo cưỡng chế số 15/TC-CCTHADS ngày 04/01/2019 của Chi cục THADS huyện Nam Trực (10/01/2019)

vv cưỡng chế thi hành án theo Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/01/2019 của CCTHADS huyện Nam Trực đối với ông Đỗ Văn Tiến; địa chỉ: Xóm 13, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định
Các tin đã đưa ngày: