Sign In

Thông báo cưỡng chế số 08/TC-CCTHADS ngày 03/12/2018 của Chi cục THADS huyện Nam Trực (06/12/2018)

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Ngọc Bắc; Thôn Hải Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định theo Bản án số 04/2014/DS- ST ngày 08/8/2014; Bản án số 02/2015/DS-PT ngày 14/01/2015 và Quyết định 116/QĐ-CCTHADS; 117/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2015

Thông báo chuyển trụ sở làm việc tạm thời Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định (09/09/2015)

Về việc chuyển trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định từ địa chỉ 128 Nguyển Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định về trụ sở làm việc tạm thời tại số 70 đường Lê Quý Đôn, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

Thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014 (03/06/2015)

Về việc thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014
 

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN (16/02/2014)

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: