Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 03/TB-CCTHADS ngày 02/10/2019 của CCTHADS huyện Hải Hậu (02/10/2019)

vv bán đấu giá tài sản theo Quyết định thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 29/5/2019 của CCTHADS huyện Hải Hậu đối với tài sản của ông Phạm Tiến Dũng và bà Lê Thị Huê tại xóm 10, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thông báo bán đấu giá tài sản tại Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc (22/08/2019)

Thông báo số 205/TB-CCTHADS ngày 21/8/2019 của Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc về việc bán đấu giá tài sản theo bản án số 91/HSST ngày 22/11/2016 và bản án số 891/HSPT ngày 19/12/2017
Các tin đã đưa ngày: