Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 03/TB-CCTHADS ngày 02/10/2019 của CCTHADS huyện Hải Hậu (02/10/2019)

vv bán đấu giá tài sản theo Quyết định thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 29/5/2019 của CCTHADS huyện Hải Hậu đối với tài sản của ông Phạm Tiến Dũng và bà Lê Thị Huê tại xóm 10, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thông báo bán đấu giá tài sản tại Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc (22/08/2019)

Thông báo số 205/TB-CCTHADS ngày 21/8/2019 của Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc về việc bán đấu giá tài sản theo bản án số 91/HSST ngày 22/11/2016 và bản án số 891/HSPT ngày 19/12/2017

Thông báo số 157/TB-THADS ngày 10/6/2019 của CCTHADS huyện Hải Hậu (10/06/2019)

Vv bán đấu giá tài sản theo bàn án số 28/ĐT ngày 13/92017 của TAND thị xá Đồng Xoài, Bình Phước và Quyết định THA số 32/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2018; 339/QĐ-CCTHADS ngày 02/4/2018 của CCTHADS huyện Hải Hậu.

Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc (30/05/2019)

Vv bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 138, tờ bản đồ số 17 diện tích 105 m2 có đại chỉ tại tổ dân phố Trung Quyên, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định của bà Trần Thị Minh Thơm

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của CCTHADS huyện Nam Trực (01/02/2019)

Thông báo số 28/CV-CCTHADS  ngày 30/01/2019 của CCTHADS huyện Nam Trực về việc Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sán theo Quyết định thi hành án số 117/QĐ-CCTHADS ngày 02/12/2016 và Quyết định 272/CC-THADS ngày 07/5/2018

Thống báo 172/TB-CCTHADS của CCTHADS huyện Giao Thuỷ về việc bán đấu giá tài sản (01/08/2018)

Về việc bán đấu giá tài sản theo Bản án số 02/2016/DSST ngày 28/9/2016 của Toà án nhân dân huyện Giao Thuỷ; Quyết định Thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 13/12/2016 và Quyết định Thi hành án số 14/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2017 của CCTHADS huyện Giao Thuỷ.
Các tin đã đưa ngày: