Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Lần 2: quyền sử dụng đất tại thửa đất số 87A, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hữu Ca, tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

21/12/2020

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: