Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (lần thứ 6): quyền sử dụng đất tại thửa đất số 102, 87A, 44, 191, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Chương và bà Trần Thị Nga, tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

18/01/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: