Sign In

Về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản: Quyền sủ dụng đất và tài sản bao gồm công trình, máy móc, tờ bản đồ sổ 723, thửa đất số 1, tại khố 4, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

01/04/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: