Sign In

Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đấu tại thửa đất số 71, TBĐ 09, diện tích 133m2mang tên ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ; tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

26/04/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: