Sign In

Về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản: một phần Quyền sử dụng đất và tài sản, tờ bản đồ sổ 36, thửa đất số 246 mang tên ông Chu Văn Bé và bà Hoàng Thị Kim Oanh, tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

27/04/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: