Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất 82, tờ bản đồ số 53 mang tên ông Cao Xuân Sơn, tạithôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

12/05/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: