Sign In

Về việc Lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tài sản thuộc thửa đất 228, tờ bản đồ số 38 ,mang tên ông Mai Đức Tam và bà Hà Thị Bân tại khối 10, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

19/05/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: