Sign In

Về việc Lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tài sản thuộc thửa đất 909, tờ bản đồ số 05 ,mang tên ông Nguyễn ĐÌnh Chinh và bà Phan Thị Thanh Nga tại xóm 1, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

26/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: