Sign In

Thông báo kết quả Thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất 1174 mang tên ông Nguyễn Quang Thành và bà Ngụy Thì Bình Minh, xóm Yên Quả , xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

28/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: