Sign In

Về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tờ bản đồ sổ 02, thửa đất số 1388 mang tên ông Thái Chính và bà Trần Thị Trang, tại xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

31/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: