Sign In

Về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tờ bản đồ sổ 20, thửa đất số 1904 mang tên ông Trần Danh Viên và bà Nguyễn Thị Quy, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

31/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: