Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 119 và 159, tờ bản đồ số 09 mang tên ông Nguyễn Thanh Yên và bà Nguyễn Thị Thủy, tại xã Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

07/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: