Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 593, tờ bản đồ số 02 mang tên ông Vũ Duy Thắng, tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

18/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: