Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 537, tờ bản đồ số 04 mang tên ông Hồ Văn Thành và bà Đặng Thị Thơm, tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

18/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: