Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 1143, tờ bản đồ số 02 mang tên ông Tô Văn Trung và bà Trần Thị Thủy, tại xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

18/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: