Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất: một phần đất phía Bắc thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 10, mang tên ông Ngô Xuân Lương và bà Trịnh Thị Tuyền tại xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương,, tỉnh Nghệ An.

14/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: