Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất: một phần đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 10, mang tên ông Nguyễn Bá Tính tại Khối 3A, Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương,, tỉnh Nghệ An.

25/06/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: