Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức Bán dấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 363, tờ bản đồ số 09 mang tên ông Vương Quốc Hoàng và bà Nguyễn Thị Bích tại xóm Thái Quang, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

13/07/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: