Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 537, tờ bản đồ số 4, xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Hồ Văn Thành, bà Đặng Thị Thơm

28/07/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: