Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1897, tờ bản đổ số 4, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Trần Văn Thìn, bà Phạm Thị Nghĩa.

28/07/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: