Sign In

Chi cục THADS Qùy Hợp thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Đấu giá tài sản số 386/TB-CTHADS ngày 30/9/2021: Quyền sử dụng thửa đất 114, tờ bản đồ số 57, xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

30/09/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: