Sign In

Chi cục THADS Thị xã Thái Hòa thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán giá tài sản số 291/TB-CTHADS ngày 06/10/2021: Quyền sử dụng đất và tài sản trên thửa đất 198, tờ bản đồ số 31, khối Chế biến Lâm sản 2, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

06/10/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: