Sign In

Chi cục THADS Yên Thành thông báo về việc Bán giá tài sản lần 4 số 1139/TB-CTHADS ngày 22/11/2021: Quyền sử dụng đất và tài sản trên thửa đất 1904, tờ bản đồ số 02, Bắc Thành, Yên Thành.

22/11/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: