Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 113/TB-CTHADS ngày 09/5/2022:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 433, tờ bản đồ số 04, xóm Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

09/05/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: