Sign In

Chi cục THADS Cửa Lò thông báo về việc Lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản số 61/TB-CCTHADS ngày 12/5/2022: Tài sản gồm 08 xe ô tô khách và 01 xe ô tô tải thuộc sở hữu của Công ty CP Lữ hành Du lịch Quốc tế Phúc Lợi, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

12/05/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: