Sign In

Chi cục THADS Nghĩa Đàn thông báo về việc Bán giá tài sản số 169/TB-CCTHADS ngày 02/6/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 283 và 284, Tờ bản đồ số 11, xóm 10A, Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

02/06/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: