Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản số 150/TB-CTHADS ngày 08/6/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 1395, TBĐ số 04 tại xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

08/06/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: