Sign In

Chi cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản số 408/TB-CCTHADS ngày 21/6/2022: Toàn bộ gỗ xẻ - hàng tồn kho các loại tại kho số 1 và kho số 2 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

21/06/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: