Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản số 217/TB-CTHADS ngày 05/8/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc tờ bản đồ số 14, thửa đất số 44, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

05/08/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: