Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản số 180/TB-CCTHADS ngày 08/08/2022: Quyền sử dụng đất thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 777, tờ bản đồ số 05, xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc

08/08/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: