Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản số 82/TB-CCTHADS ngày 16/1/2023: Quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất tại thửa 27,032,35,36, TBĐ 16 xóm Khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

16/01/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: