Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán giá tài sản số 111/TB-CCTHADS ngày 13/03/2023: Quyền sử dụng đất thửa đất 160, tờ bản đồ số 09, xóm 7, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

13/03/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: