Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán đấu giá tài sản số 107/TB-CCTHADS ngày14/3/2023: Tài sản của bà Lê Thị Sen tại Khối 3 , Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

14/03/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: