Sign In

Cục THADS Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán giá tài sản (lần 3) số 1219/TB-CTHADS ngày 28/08/2023: Quyền sử dụng đất thửa đất số 854, TBĐ số 07, thôn Ngọc Mỹ,xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

28/08/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: