Sign In

Chi cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản số 1365/TB-CCTHADS ngày 21/12/2023: Quyền SDĐ và nhà trên đất tại thửa đất 277, tờ bản đồ số 27 , xóm 21, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

21/12/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: